pentru că devii bărbat,
ai cadou de majorat!

Îți mulțumim pentru interesul acordat, dar campania noastră dedicată celor care își serbează majoratul s-a încheiat.

Din păcate, stocul de mostre a fost epuizat, dar asta nu înseamnă ca promoțiile noastre s-au terminat. Stai cu ochii pe pagina noastră de Facebook pentru a afla ultimele noastre noutăți. Sigur vei mai găsi lucruri interesante acolo. Gillette Romania

ACT ADITIONAL LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Head & Shoulders Sampling”

In Regulamentul Oficial al Campania ”Head & Shoulders Sampling”– denumită în cele ce urmează Campania, organizată de către LION COMMUNICATION SERVICES S.A., persoana juridica româna, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Etaj 3, Camera 4, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, legal reprezentata legal de Dl. Theodor-Liviu DUMITRESCU - Director General, pentru și în numele SC Procter & Gamble Distribution SRL, cu sediul in București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11908/2005, CUI R 17756999, se modifica urmatoarele:

Campania se va desfășura în perioada 15 Februarie – 15 Aprilie 2016 (pâna la orele 23:59) pe site-ul www.pgsamples.ro sau https://www.headandshoulders.ro/, denumit în continuare „Site-ul”. Campania este organizată şi se va derula pe întreg teritoriul României.

Pentru a participa la această campanie, o persoană trebuie să acceseze site-ul www.pgsamples.ro sau https://www.headandshoulders.ro/, să se înscrie în Campanie prin completarea formularului de înregistrare de pe Site cu datele personale în vederea primirii mostrei de produs.

Pentru ca o înscriere sa fie considerată validă, trebuie să îndeplinească simultan condițiile:
- Participantul să îndeplinească condițiile de participare enumerate mai sus.
- Participantul trebuie să îsi completeze datele sale personale, pe perioada campaniei, pe site-ul www.pgsamples.ro sau https://www.headandshoulders.ro/

Nu se vor lua în considerare înscrierile facute după data de 15 aprilie 2016, ora 23.59. Un participant nu se poate înregistra decât o singură dată folosind aceeași adresă de e-mail și același număr de telefon mobil.

Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 239 de catre Notar Public Nica Oana-Raluca la data de 12.02.2016) raman neschimbate.

Mecanismul campaniei promoționale Head & Shoulders Sampling

Campania”Head & Shoulders Sampling”– denumită în cele ce urmează Campania, este organizată de către LION COMMUNICATION SERVICES S.A., persoana juridica româna, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Etaj 3, Camera 4, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, legal reprezentata legal de Dl. Theodor-Liviu DUMITRESCU - Director General, pentru și în numele SC Procter & Gamble Distribution SRL, cu sediul in București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11908/2005, CUI R 17756999.

Teritoriul, logistica și durata de desfașurare a Campaniei

Campania se va desfășura în perioada 15 Februarie – 30 Aprilie 2016 (pâna la orele 23.59) pe site-ul www.pgsamples.ro, denumit în continuare „Site-ul”. Campania este organizată şi se va derulata pe întreg teritoriul României.

Mecansimul Campaniei

 1. La Campanie poate participa orice persoană fizică în vârstă de peste 18 ani, rezidentă în România, care se inregistreaza pe Site și care urmeaza indicațiile prezente în acest mecanism. Participanții trebuie să se înregistreze pe Site pentru a putea participa la concurs, prin completarea datelor personale în formularul de pe pagina de înregistrare a Site-ului.
 2. O persoana se poate înscrie doar o singura dată la Campanie. Nu se acceptă înscrierea aceleiași persoane cu date diferite
 3. La campanie nu pot participa angajații Organizatorului, ai agențiilor implicate, angajații Procter&Gamble România, precum și rudele de gradul întâi ale acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/ soție).

Pentru a participa la această campanie, o persoană trebuie să acceseze site-ul www.pgsamples.ro, să se înscrie în Campanie prin completarea formularului de înregistrare de pe Site cu datele personale în vederea primirii mostrei de produs.
Înscrierea în campanie se face pe baza datelor unice de identificare (nume, prenume, număr telefon, email, adresă livrare) și orice înscriere este unică în baza acestor date.
Va fi descalificat orice participant, care, în vederea participării prin completarea câmpurilor de identificare:
- nu respectă conditiile prezentului regulament
- reprezintă încercări de fraudare a sistemului prin introducerea repetată a anumitor date unice în încercarea de înregistrare multiplă
- nu respectă legea dreptului de autor si legea privind protecția datelor personale
- reprezintă dubluri sau copii ale datelor

În urma inregistrării în campanie, participantul va primi în maxim 15 zile lucrătoare la adresa de livrare introdusă în formular, o mostră de produs Head & Shoulders, alcătuită dintr-un plic cu 10 ml de produs, în limita stocului disponibil.

Pentru ca o înscriere sa fie considerată validă, trebuie să îndeplinească simultan condițiile:
- Participantul să îndeplinească condițiile de participare enumerate mai sus.
- Participantul trebuie să îsi completeze datele sale personale, pe perioada campaniei, pe site-ul www.pgsamples.ro.

Nu se vor lua în considerare înscrierile facute după data de 30 Aprilie 2016, ora 23.59. Un participant nu se poate înregistra decât o singură dată folosind aceeași adresă de e-mail și același număr de telefon mobil.

Încetarea înainte de termen a Campaniei

 1. Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania, sau din decizia unilaterala a Organizatorului.
 2. Acestor situații le sunt asimilate si actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autoritați publice competente.
 3. Campania se desfasoara in limita stocului disponibil si poate inceta in cazul epuizarii acestuia inainte de termen.
 4. În aceste situații, Organizatorul nu mai are nici o obligație către Participanți, cu privire la returnarea unei sume bănești sau plata unei sume banești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Responsabilitate

 1. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei menționate în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibilă, din motive obiective dependente sau independente de voința organizatorului.
 2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
  - înscrierile efectuate pe alte pagini de internet decat cele dedicate promoției;
  - înscrierile efectuate în afara perioadei promoției
  - probleme tehnice independente de voința Organizatorului
  - materiale postate asupra cărora participanții nu au drept de proprietate

Date personale

 1. Prin participarea la campania promoțională “Head & Shoulders Sampling”, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului, Procter&Gamble Distribution SRL, înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 3103, în scopul participării la acest concurs, anunțării caștigătorilor, acordării premiilor și/sau posibilității de a-i fi furnizate informații despre produsele și evenimentele P&G și cele ale partnerilor săi, prin poștă, email/SMS sau alte mijloace de comunicare, în funcție de opțiunea utilizatorului. Datele personale ale participanţilor pot fi transferate în străinătate în Statele Unite ale Americii si Polonia, în vederea stocării lor pe server si trimiterii informațiilor solicitate de participant.
 2. Organizatorul, LION COMMUNICATION SERVICES S.A este, potrivit legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, împuternicitul Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate în cadrul acestei campanii în scopurile mai sus declarate in numele Operatorului Procter & Gamble Distribution SRL, și este la rândul său înregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 10975. Participanților la campania promoțională „Head & Shoulders Sampling” le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:
  - dreptul de acces la date;
  - dreptul de intervenție asupra datelor;
  - dreptul la informare;
  - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  - dreptul de a solicta ștergerea datelor;
  - dreptul de opoziție.
  Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate catre terți cu excepția împuternicitului Procter & Gamble România.
 3. Participanții pot întrerupe oricând comunicarea cu P&G, trimițând o cerere scrisă prin care să solicite delistarea din baza noastra de date la adresa SC Procter & Gamble Distribution SRL, bdul Dimitrie Pompeiu, nr. 9 – 9A, sector 2, București.

Pentru sugestii sau reclamații organizatorul campaniei promoționale poate fi contactat la adresa de e-mail hs@sampleme.ro.

Închide